The Fortissimo Marketplace

Home > Buy Services > ARCTUR HPC BIG Memory Computing

ARCTUR HPC BIG Memory Computing

Service
CPU usage
Partner
Arctur d.o.o.
Contact
hpc@arctur.si
Industries
Aeronautics , Civil Engineering , Digital , Electrical Engineering , Energy , Health , Manufacturing , Maritime , Other
3,00€ / hour

Pricing details

Full server specs:

 • physical servers with CentOS and SLURM job scheduling system
 • CPU: dual Intel E5-2650L v4 @ 1,70GHz (14 cores each)
 • 1.024 GB DDR4 RAM
 • in-node SSD storage
 • dual Ethernet interconnection
 • free storage is dedicated to each individual user (not shared) and all data is encrypted

Accelerating discovery and visualizing data are everyday challenges for engineers and researchers. Solving these challenges takes increasingly complex and precise simulations, the processing of tremendous amounts of data, or training sophisticated deep learning networks.

Whether you have a large CFD mesh or a in-memory simulation, our servers with increased memory are the right fit for you. Taking advantage of 1TB of available memory per node will allow you to load all your data at once and process it at once thus avoiding the tedious task of loading datasets.

  Additional and custom codes can be installed by users or by our technicians upon demand.

  There are two service models of Arctur-2 supercomputer available:

  1. Software as a Service (SaaS) – Allowing access to leading open-source and commercial software – granting for rapid launch of their simulations and reducing time for achieving results
  2. Infrastructure as a Service (IaaS) – clients install and run their own applications independently

  We support your most challenging and complex computational; provide an innovation edge for achieving breakthrough results.

  Take a look at the offer in our store or by contacting us.


  Cijene

  Tehničke specifikacije računalnih čvorova: 

  • fizički računalni čvorovi s CentOS i SLURM sustavom za upravljanje resursima
  • CPU: dual Intel E5-2650L v4 @ 1,70 GHz (svaki 14 jezgri)
  • 1,024 GB DDR4 RAM-a
  • SSD diskovi u čvoru
  • dvojni Ethernet priključak
  • besplatna prostor za pohranu posvećen svakom pojedinom korisniku (nije dijeljen) te su svi podaci kriptirani

  Ubrzavanje otkrića i vizualizacija podataka su izazovi s kojima se inženjeri i znanstvenici svakodnevno susreću. Rješavanje ovih izazova zahtijeva sve složenije i preciznije simulacije, obradu ogromnih količina podataka, odnosno izradu sofisticiranih mreža za duboko učenje.

  Bez obzira imate li veliku mrežu dinamike fluida ili simulaciju koja stane u memoriju, naši računalni čvorovi s povećanom memorijom odgovaraju vašim potrebama. Dostupna memorija od 1TB po čvoru omogućit će vam učitatavanje i obradu svih podataka odjednom, čime se izbjegava zamoran zadatak učitavanja podataka iznova.

  Dodatne, odnosno prilagođene programe mogu instalirati sami korisnici ili naši tehničari, na zahtjev.

  Dostupna su dva servisna modela Arctur-2 superračunala:

  1. Softver kao usluga (SaaS) - pristup najnovijem open source i komercijalnom softveru koji osigurava brzo pokretanje njihovih simulacija te smanjenje vremena izvođenja
  2. Infrastruktura kao usluga (IaaS) - klijenti sami postavljaju sustav te instaliraju i izvode vlastite aplikacije

  Podržavamo vaše najzahtjevnije i najsloženije probleme te pružamo inovativnost pri postizanju naprednih rezultata.

  Success Stories from Industries