The Fortissimo Marketplace

Home > Buy Services > ARCTUR HPC Consulting

ARCTUR HPC Consulting

Service
Consulting
Partner
Arctur d.o.o.
Contact
hpc@arctur.si
Software
ANSYS, OpenFOAM, Paraview, Numeca CFD
Industries
Aeronautics , Civil Engineering , Energy , Manufacturing , Maritime , Other
65,00€ / hour

Pricing details

Technical details:

 • CPU cores from Intel Xeon E5 v4 CPUs
 • 1 TB of memory per node with high memory-density nodes
 • 8 TB and 224 CPU cores SMP system
 • servers with multiple locally attached hard drives for Software Defined Storage and Big Data analytics
 • GPU nodes with NVIDIA Tesla GPUs
 • 25/100 Gigabit Ethernet network from Mellanox
 • 1.5 PB of distributed storage, based on Ceph tehnology
 • multiple-tier block storage with all-flash arrays for cloud computing workloads

As we wish for your experience to be as care free as possible, we offer HPC consulting in combination with high priority computing.
 

HPC solutions vary based on your needs. Our HPC engineers will advise you to choose the optimal software and hardware solutions for your business needs. We always try to find the best fit for the user needs. Our consulting services range anywhere from selecting the right software solution to compiling and configuring the solution and even up to running and adapting the end-user solution. All services are offered and made to run on our newes Cloud-HPC infrastructure.

Arctur-2 is our flagship hyperconverged HPC & Cloud computing infrastructure. Is has been designed and built to fit various and diverse usage scenarios, from general use Cloud Computing to HPC computing as well as Big Data analytics. By converging different types of servers into single entity we achieved high performance, energy efficiency and seamless management, enabling us to provide excellent services to our customers.

Consulting is done on a one-to-one basis so please visit our website to get more info on our offering and get in touch with us.


Cijene

Tehničke specifikacije:

 • CPU jezgre iz procesora Intel Xeon E5 v4
 • 1 TB memorije po čvoru u Big Memory čvorovima
 • 8 TB i 224 CPU jezgre SMP sustav
 • poslužitelje s više lokalnih tvrdih diskova za softverski definiranu pohranu i Big Data analizu podataka
 • GPU čvorovi s NVIDIA Tesla GPU-ovima
 • 25/100 gigabitna Ethernet mreža tvrtke Mellanox
 • 1,5 PB distribuirane pohrane, na temelju Ceph tehnologije

Želimo da vaše iskustvo bude bezbrižno, zato nudimo HPC savjetovanje u kombinaciji s računalima s visokim prioritetom.

Postoji mnogo HPC rješenja te ovisno o vašim potrebama treba odabrati najpovoljnija. Naši HPC inženjeri savjetovat će vas pri odabiru optimalnih softverskih i hardverskih rješenja za vaše poslovne potrebe. Naše konzalting usluge sastoje se sve od odabira pravih softverskih rješenja do sastavljanja prilagođenih rješenja. Sve usluge za izvođenje koriste našu novu Cloud-HPC infrastrukturi.

Arctur-2 je naš hiperkonvergirani HPC i cloud computing sustav. Dizajniran je i izgrađen kako bi odgovarao različitim scenarijima korištenja, od opće upotrebe Cloud Computing-a do specijaliziranog HPC računarstva, kao što je analiza velike količine podataka. Konvergiranjem različitih vrsta računalnih čvorova u jedinstvenu cjelinu postigli smo visoke performanse, energetsku učinkovitost i laku prilagodljivost, što nam omogućava pružanje izvrsnih usluga našim korisnicima.

Savjetovanje se obavlja na jedan na jedan, posjetite našu web stranicu kako biste dobili više informacija o našoj ponudi.

Success Stories from Industries