The Fortissimo Marketplace

Home > Buy Services > OpenFoam (ARCTUR)

OpenFoam (ARCTUR)

Service
SaaS
Partner
Arctur d.o.o.
Contact
hpc@arctur.si
Software
OpenFOAM
Industries
Aeronautics , Civil Engineering , Energy , Manufacturing , Maritime , Other
1,80€ / hour

Pricing details

Full server specs:

 • physical servers with CentOS and SLURM job scheduling system
 • CPU: dual Intel E5-2690 v4 @ 2,60GHz (14 cores each)
 • 128GB RAM (accesible in full to both CPUs)
 • in-node SSD storage
 • dual Ethernet interconnection
 • free storage is dedicated to each individual user (not shared) and all data is encrypted

OpenFOAM is the free, open source CFD software  It has a large user base across most areas of engineering and science, from both commercial and academic organisations. OpenFOAM has an extensive range of features to solve anything from complex fluid flows involving chemical reactions, turbulence and heat transfer, to acoustics, solid mechanics and electromagnetics.

Run your massively parallel numerical simulation effectively. Access the on-demand capabilities of our newest cluster and take advantage of the fast dual Ethernet interconnection to scale your simulation to new heights.

  We support your most challenging and complex computational; provide an innovation edge for achieving breakthrough results.

  The minimum quantity of purchase is 100 node-hours.


  Podrobnosti cene

  Tehnične specifikacije strežnika

  • Fizični strežniki z CentOS in SLURM razporejevalnikom opravil
  • CPU: dvojni intel E5-2690 v4 pri 2,60GHz (14 jeder vsak)
  • 128GB pomnilnika (polno dosegljiv obema CPU)
  • Lokalna SSD hramba
  • Dvojna Ethernet medpovezava
  • Dodatna brezplačna kriptirana hramba uporabnikovih podatkov

  OpenFOAM je brezplačna, odprtokodna programska oprema za računanje dinamike fluidov (CFD). Ima veliko bazo uporabnikov na večini področij inženiringa in znanosti tako iz poslovnih kot tudi akademskih organizacij. OpenFOAM ima široko paleto funkcij za reševanje vseh vrst kompleksnih računskih problemov od pretokov tekočin, kemičnih reakcij, turbulence in prenosa toplote pa do akustike, mehanike in elektromagnetike.

  Učinkovito izvedite svojo paralelno numerično simulacijo. Dostopajte do zmožnosti našega najnovejšega superračunalnika na zahtevo in izkoristite hitro dvojno Ethernetno povezavo, da nadgradite vašo simulacijo na nove višine.

  Podpiramo vaše najbolj zahtevne in kompleksne računske probleme da vam zagotovimo inovacijsko prednost za doseganje prebojnih rezultatov.

  Najmanjša količina nakupa je 100 ur vozlišč.

  Success Stories from Industries